Kommenteeri

Kolme horisondi meetodiga saab tõhusalt tulevikukindla strateegia luua

Lihtne ja tõhus meetod tuleviku prognoosimiseks ning tegevuskava koostamiseks – kolm horisonti  

Põhineb H3Uni metoodikal.

Kolmes horisondis nägemine ja mõtlemine on praktiline meetod, kuidas luua  ettevõttele või organisatsioonile põhjendatud tulevikuvisioon ning tegevuskava selle visiooni elluviimiseks.  

Kolm horisonti, mille abil tulevikku ja enda võimalusi selles mõtestada on:

Horisont 1 - Praegune reaalsus. Kuidas me tänaseid ülesandeid meile praegu kättesaadavate  meetoditega lahendame. Siin on oluline märgata, millised täna toimivad tegutsemismustrid ei ole jätkusuutlikud ning kuidas on muutumas alused, mille pinnale need kunagi tekkisid. Sellel horisondil on asjad, mis kas hääbuvad ja jäävad maha minevikku või sünnivad ümber, et tulla kaasa tulevikku. Me peame siinjuures mõtlema, milline innovatsioon on vajalik  meile oluliste väärtuste ümber disainimiseks, et need oleksid asjakohased ka tulevikus. 

Siin on asjad, mille strateegiline relevantsus on langemas. Tingimused on muutumas, kasu on vähenemas, innovatsiooni tehakse väikeste sammukestena teada tuntud lähenemise abil. 

Horisont 3 - Tulevikuvisioon. See näitab meile, mis saab võimalikuks tulevikus, millised tulevikustsenaariumid on tõenäolised ja millist tulevikku me soovime. Kolmas horisont kirjeldab küll kujuteldavat tulevikku, aga selle tuleviku seemned on meile nähtavate üksikute signaalidena maailmas juba idanema pandud.

Muutused võrreldes olevikuga on märgilased, praegused arusaamad muutuvad küsitavaks, esile on tulemas uued väärtussüsteemid, on palju alternatiivseid võimalusi.

Horisont 2 – Üleminekutsoon. Visiooni suunas liikuma hakkamine eeldab piisaval hulgal ettevõtlikku energiat ja initsiatiivi, valmidust viia läbi radikaalset innovatsiooni, riskida, võibolla eksida. Teisel horisondil on tegevused, mis loovad eelduse uute muutunud mustrite tekkeks. Sageli on teine horisont langev kõver, aga mitte alati ja nii mõnedki üleminekut võimaldavad lahendused on jätkusuutlikud.

Siin me vaatame kahes suunas, taha- ja ettepoole. See on rahutu innovatsioonide aeg.

Kolme horisondi meetod jaguneb neljaks sammuks:  

Samm 1 – skoobi määratlemine

Samm 2 – kolme horisondi kaardistamine

Samm 3 – huvigruppide kaardistamine

Samm 4 – kolme horisondi tegevuskava koostamine

Protsessi lõpuks on paigas visioon, mille suunas minema asutakse ja teekaart sinna kohale jõudmiseks. Ühtlasi saab selgeks, mis ja millisel kujul tuleb olevikust kaasa võtta, mis tuleb aga teadlikult maha jätta.

Kolme horisondi idee on meile tuttav kui lühikese, keskmise ja pika perspektiivi kontseptsioon, aga lisaks arvestab see meetod tõsiasjaga, et miski ei ole igavene ning sünnile ja kasvamisele järgneb paratamatult hääbumine ja surm. See puudutab tehnoloogiaid, ärimudeleid, poliitilisi süsteeme ja tsivilisatsioone. Me saame kolme horisondi võtmes laiendada oma vaatevälja, süvendada arusaamist ja taluda paremini ebamäärasust ning näha viise, kuidas saame soovitud tuleviku loomises kaasa rääkida.

Kolme horisondi meetod on H3Uni (h3uni.org) idee. Sama loogikat järgib ka Institute for the Future (iftf.org) kahe kõvera meetod (Ride Two Curves), kus esimene, langev, kõver markeerib hääbuvaid asju ja teine, tõusev, kõver kasvavaid – sarnaselt kolme horisondi meetodile. Teist horisonti kirjeldatakse kui ülehüpet langevalt tõusvale kõverale – kusjuures edu võti on õigel ajal hüppe sooritamine.

Lisa kommentaar

Email again: